اطلاعیه جهت اضافه ستانی از مراجعین

هموطنان عزیز و گرانقدر، 

احتراما  به اطلاع رسانیده می شود:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان همواره تلاش نموده است تا خدمات قنسولی معیاری به هموطنان عزیز ارائه نماید؛ اما در این اواخر تعدادی از مراجعین از اضافه ستانی و جعل اسناد شکایت نموده اند. چنانچه اخیرا بنابر صدور اجازه نامه جعلی مسافرت به افغانستان، یکی از خانواده های افغان از مسافرت به افغانستان بازمانده و مورد تحقیق قرار گرفته است. 

بنابراین، به منظور جلوگیری از اضافه ستانی، جعل اسناد، و در عین زمان، تامین شفافیت و فراهم آوری خدمات مطمئین و موثر قونسلی، از تمام هموطنان عزیز صمیمانه تقاضا می گردد تا جهت دریافت خدمات قونسلی مطمئین، شخصا با بخش قنسولی این سفارت در تماس شده در خواست های خود را به این سفارت ارسال نمایند. 

قابل ذکر است که بنابر مشکلات فوق الذکر، و نیز اطمینان به خاطر ارائه خدمات معیاری، این سفارت منبعد به درخواست های مراجعین که از طریق شرکت های مسافرتی ترتیب و به این سفارت ارسال می گردد، رسیدگی نمی کنند. از هموطنان عزیز تقاضا می شود که مستقیم به سفارت مراجعه نمایند. 

اخذ پاسپورت:

قابل ذکر است که متقاضیان اخذ پاسپورت لطفا قبلا وقت گرفته به سفارت تشریف بیاورند؛ چون پاسپورت در غیاب صادر نمی گردد. 

هموطنان گرامی،

لطفا جهت مراجعه به سفارت و دسترسی به خدمات قنسولی، به شماره های زیر در تماس شوید: 

شماره الف: 0262826034

 شماره ب: 0262827377

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان - کنبرا