قابل توجه تمامی مراجعین محترم بخش قونسلی

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کانبرا تلاش می نماید تا خدمات معیاری و موثر قونسلی را برای هموطنان مقیم استرالیا و زیلاند و فیجی ارایه نماید. ما برخلاف بسیاری از سفارت های مقیم این کشور، همکاران ما در سفارت افغانستان مستقیما قابل تماس استیم و در حالات فوق العاده  بیرون از ساعات کاری قونسلی نیز در خدمت هموطنان می باشیم. تقاضای ما از هموطنان عزیر اینست تا  در مرحله اول با مراجعه به سایت انترنتی و ایمیل و فیس بوک سفارت معلومات مورد ضرورت شانرا بدست بیاورند. در صورت ضرورت به تماس تیلفونی لطفا به شماره های بخش قونلسی 0262826034 -0262827377 تماس بگیرد. لطف نموده در صورت مصروف بودن لین ها منتظر باشید و تماس با بخش سیاسی – اقتصادی و دفتر سفیر برای اخذ معلومات قونسلی خود داری نماید. همچنان تقاضا می نمایم تا صحبت تانرا به حداکثر 5 دقیقه محدود نماید تا به هموطنان دیگر نیز وقت صحبت برسد.

تشکر