اطلاعیه

قابل توجه مراجعین محترم،

فردا، 21 میزان و 12 اکتوبر مطابق است با دهم محرم و روز عاشورا. بنابراین، مراجعین محترم مطلع باشند که فردا سفارت رخصت است و پس از آن سفارت به صورت عادی به کار خود ادامه می دهد.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

کنبرا-استرالیا