ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با معاون وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا

 

16حوت، ۱۳۹۵۵هـ ش

کابل– حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز با خانم فرانسس ادمسون معاون وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا، در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود.

معین سیاسی، ضمن اشاره به مناسبات مهم میان دو کشور، اظهار داشت که همکاری های آسترالیا در یک و نیم دهه اخیر، اثرات مثبتی روی زندگی افغان ها به جا گذاشته است.

معین سیاسی وزارت امور خارجه در مورد اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و دست آوردهای حکومت افغانستان در عرصه های حکومت داری خوب، مبارزه با تروریزم، پروسه صلح، همکاری های منطقوی و مبارزه با فساد، معلومات داده و از تعهد حکومت افغانستان برای برداشتن گام های بیشتر در این موارد، اطمینان داد.

متعاقباً، معاون وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا، از تعهد آن کشور برای ادامه همکاری ها با افغانستان در عرصه های مختلف اطمینان داده، اظهار داشت، تعهدی را که آسترالیا در کنفرانس های بین المللی برای همکاری با افغانستان سپرده است، برای بهبود امنیت و کمک با مردم افغانستان عملی می نماید.