پیام سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روزجهانی زن کنبرا، آسترالیا

یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً (سوره نساء)
ترجمه: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند، و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می‌کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید، که خدا مراقب اعمال شماست.

هشت مارچ روز همبستگی زنان در سراسر جهان است و این روز یکی از روزهای ماندگار در تاریخ تمدن بشر شمرده میشود. این روز علاوه بر آن که روز یادآوری از پیروزی زنان جهت دست یافتن به حقوق انسانی شان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ اما در عین زمان، هشت مارچ، تاریخ بلندی از محرومیت و ستمی را یادآوری می کند که در حق زنان در تاریخ بشر رفته است. این در حالی است که در قرآن کریم، در آیه فوق، تصریح شده است که همانگونه که مرد و زن در خلقت برابر اند، در زندگی اجتماعی نیز بایستی برابر باشند و هیچ دلیلی وجود ندارد که مردان نسبت به زنان برتر دانسته شوند.

افغانستان نیز شاهد تلاش ها و مبارزات پیگیر برای احقاق حقوق برابر زنان با مردان در تاریخ خود بوده است. از تلاش های شاه امان الله خان تا امروز مبارزه برای حقوق برابر زنان، مسیرهای دشواری را پیموده است. اما امروز جای بسیار افتخار است که زنان در افغانستان در همه عرصه های مختلف نقش ارزنده و پُر رنگی را در کنار مردان بازی می کنند. مهم تر از همه، حقوق مساوی زنان و مردان در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است و زنان حق مشارکت سیاسی دارند، حمایت های حقوقی-قانونی در عرصه خانواده دارند؛ و همین طور، دارای حقوق برابر در عرصه های اجتماعی و فرهنگی هستند.

طی یک و نیم دهه گذشته پیشرفت های چشم گیری در بخش حمایت از حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته است. به عنوان نمونه، امروزه از جمله هفت میلیون دانش آموز، حدود سه میلیون آن را دختران تشکیل می دهد. در عرصه سیاسی، تنها در پارلمان افغانستان ۲۵ در صد زنان حضور دارند. همین گونه در ساختار حکومتی، زنان نقش های کلیدی در سطوح مختلف دارند. در سطح وزرأ، والی ها، سفرأ، قضأت، محاکم و در سطوح مختلف نیروهای دفاعی کشور، زنان نقش های برجسته ای دارند.
با وجود پیشرفت های که در افغانستان در عرصه حقوق زنان صورت گرفته است، اما نباید به آن بسنده کرد؛ بلکه باید تلاش های بیشتری صورت گیرند. خوشبختانه در این مورد، رییس جمهور افغانستان توجه ویژه و اساسی دارد.

رییس جمهور افغانستان بدین باور است که توسعه و پیشرفت در یک کشور بدون مشارکت زنان و بدون استحکام حقوق برابر زنان با مردان، غیر ممکن است. محمد اشرف غنی، رییس جمهور اسلامی افغانستان، در نخستین سال زعامت شان گفتند: " تجربهي دنيا نشان داده که سرمايه گذاري سر يک طفل دختر، پنج نسل را تغيير مي دهد در حالي که سرمايه گذاري سر پسر، يک نسل را تغيير مي دهد." بارها رهبران حکومت وحدت ملی در بیانان شان بر دفاع از حقوق زنان و حفظ دست آوردهای افغانستان در عرصه حقوق زنان تاکید کرده اند.

در کنار تلاش های که در افغانستان وجود دارد، هموطنانی که در آسترالیا زندگی می کنند می توانند نقش برجسته ای در عرصه حمایت از حقوق زنان در افغانستان نیز بازی کنند. به ویژه که شرایط بهتری برای تحصیل، کار و سایر فعالیت های اجتماعی در آسترالیا مهیا است و طبعا‌َ این انتظار را ایجاد می کند که بانوان افغان در آسترالیا با کسب دانش، تجربه و مهارت نقش بزرگ تری در حمایت از حقوق زنان و استحکام نقش زنان در عرصه های مختلف در افغانستان بازی کنند.

افغانستان خانه مشترک همه ما است و این خانه زمانی می تواند امن و با ثبات و یک آغوش گرم برای همه باشد که در آن حقوق زنان ضمانت شده باشد؛ و اما این مامول زمان به دست خواهد آمد که همه ما در این راستا تلاش های پیگیر کنیم.

برای من جای افتخار است، که پس از فرستادن من به عنوان سفیر، اولین پیام من به مناسبت هشت مارچ است. به باور من، در تاریخ زندگی انسان ها، زنان نقش عمیقی در صلح و آرامش و پیشرفت تمدن بشر بازی کرده است و همین گونه در افغانستان، نقش زنان از خانواده تا جامعه و سیاست، مایه ی افتخار است. این زنان افغان هستند که نه تنها نقشی در هیچ جنگ و خشونت نداشته اند بلکه خود قربانی خشونت و جنگ شده اند. بنابراین، خُرسندم که در اولین پیام خود، روز همبستگی زنان را، به شما فرشتگان صلح و بردباری می رسانم.

وحیدالله ویسی