آگهی روز جهانی نوروز

 نوروز جشن بزرگ آغاز سال و زایش طبیعت است، که از قرن ها بدین سو در منطقه ای موسوم به «قلب آسیا» برگزار شده است و در حقیقت زبان گویایی پیدایش یک تمدن و زایش فکری در یک خطه مشخصی است که امروز شامل افغانستان، خاور میانه، آسیای میانه، از جنوب آسیا گرفته تا شمال قفقاز شامل آن می شود.

 
 در حقیقت در شرایطی که جهان به سوی همگرایی و همکاری و نزدیک شدن حرکت می کند، جشن نوروز بزرگترین سرمایه فرهنگی-تاریخی برای کشورهای «حوزه نوروز» است که می توانند زمینه های تاریخی مشترک خود را بازیافته و به سوی همکاری در عرصه های فرهنگی و اقتصادی در جهان امروز حرکت کنند. خوشبختابه افغانستان به لحاظ تاریخی و جغرافیایی در قلب حوزه نوروز جای گرفته است.

 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 
۱۳۸۸ خورشیدی (مطابق به ۲۰۱۰۰ میلادی)، روز نوروز را اول ماه حمل (اول فروردین) را تحت نام فرهنگ صلح، به عنوان روز جهانی نوروز تصویب کرد و در تقویم خود جای داد. اصلا قطعنامه نوروز توسط کشورهای مثل آذربایجان، افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرغزستان به سازمان ملل متحد ارائه شد و کشورهای مثل هند، البانیا و مقدونیه نیز در به این قطعنامه پیوستند. بدین سان، روز نوروز جهانی شد. این در حالی است که در افغانستان و ایران تقویم سال هنوز بر اساس روز نوروز است و اما در کشورهای منطقه، این روز به صورت گسترده ای جشن گرفته می شود.

 
 جشن نوروز از جنوب آسیا، تا خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و بالکان و حتی در ایالات متحده و سایر شهرهای بزرگ اروپا برگزار می شود و نوروز در خاطره ای فرهنگی مردمان این منطقه، و به خصوص افغانستان، به مثابه روز صلح، گذشت و شادی در اولین روز فصل بهار تجلیل می شود. بر همین مبنی، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کنبرا، افتخار دارد که نوروز 
۱۳۹۶ را که معرف هویت ملی-فرهنگی کشور و مردم ما است به روز دوشنبه، مطابق ۲۰ مارچ، از ساعت ۳ الی ۶ بعد از ظهر که مصادف با اول حمل ۱۳۹۶ می شود، در مقر سفارت در کنبرا برگزار می کند
 بنابراین، از هموطنان عزیز خواهشمندیم تا در آن مقطع زمانی از برنامه نوروزی سفارت بازدید به عمل آورده بر غنایی آن بیافزایند.