تجلیل روز خجسته نوروز در سفارتکبرای ج. ا. افغانستان مقیم کنبرا

سفره هفت سین، هفت میوه لذیذ، قالینهای رنگارنگ افغانستان و لباس های افغانی توجه مهمانان داخلی و خارجی این سفارت را در مراسمی که به تجلیل از نوروز برپا شده بود، بخود جلب کرد. در این مراسم که برای سه ساعت به تاریخ ۲۰ مارچ در سالون سفارت دایر شده بود، علاقمندان فرهنگ و هنر، دوستداران افغانستان و افغانهای مقیم کنبرا اشتراک داشتند. قالین های مرغوب از چهارگوشه افغانستان نیز بر گرمی محفل افزوده بود.  نوروز و اولین روز سال نو از جشنهای باستانی سرزمین ما است. داستانهای آن تا امروز سینه به سینه نقل و به جا مانده است. برگزاری آن به وحدت نظر میان افغانها میافزاید. سفارتکبرای افغانستان مقیم کنبرا مسرت دارد که این مراسم را امسال کوچک اما رنگارنگ از گزینه های فرهنگی افغانستان برگزار کرد. به امید سال پر بار و پر مصلحت به همه افغانها در سراسر جهان.