سفير ج. ا.ا. آقاى وحيدالله ويسى، با جمعى از متنفذين، بزرگان، نماينده هاى اجتماعات افغان و محصلين مقيم ايالت كوينزلند ديدار و صحبت نمود.

سفير ج. ا.ا. آقاى وحيدالله ويسى، با جمعى از متنفذين، بزرگان، نماينده هاى اجتماعات افغان و محصلين مقيم ايالت كوينزلند ديدار و صحبت نمود. 
 سفير ج.ا.ا. با پذيرايى گرم توسط افغانهاى مقيم شهر برزبن مواجه شد. بحث هاى عمده در اين ملاقات روى آخرين تحولات در افغانستان، نتايج سفر ماه گذشته جلالتمآب رييس جمهور و فعاليتهاى جديد سفارت در حصه عرضه خدمات تشكيل ميداد.
 به نماينگى از افغانهاى مقيم شهر برزبن، آقاى داكتر محمود سخنرانى نموده و سپس ساير اعضاى مجلس هريك مسايل و نظريات خويش را ارائه نمودند. بخش سوال و جواب نيز در اين نشست گنجانيده شده بود.
 در اين نشست تعارفى، نماينده هاى اجتماعات افغان ملاقات با آقاى ويسى را اولين ملاقات با سفير از بدو تاسيس سفارت خواندند و در حصه تطبيق برنامه هاى سفارت ابراز همكارى نمودند.